• Home
 • Nieuws
 • Zorg
 • Persoonlijk advies
 • Hulpmiddelen
 • Tarieven
 • Werken bij
 • Informatie
 • Vrijwilligers
 • Cliëntenraad
 • No Flash
  img: persoonlijke service en zorg waarbij u zich thuis voelt

  Wat vragen wij?

  Van  een vrijwilliger kan uiteraard niet hetzelfde gevraagd worden als van een beroepskracht. Het werk van vrijwilligers vraagt wel om een stukje trouw en inzet, het vraagt om warme belangstelling voor mensen. Alle handelingen die voortkomen uit de zorgindicatie van cliënten worden binnen RAZ en ECR verricht door professionals.

  Wij verwachten dat u als vrijwilliger de RAZ-filosofie en het vrijwilligersbeleid onderschrijft en uitdraagt, en dat u een respectvolle bejegening van cliënten heeft. U gaat zorgvuldig om met informatie die u in het kader van uw vrijwilligerwerk ontvangt en u waarborgt de privacy van de cliënt en de organisatie.

  Om u in uw vrijwilligerswerk te ondersteunen organiseren wij vrijwilligersbijeenkomsten, evaluaties, scholing en dergelijken, uw deelname hieraan wordt erg op prijs gesteld.

  Onze samenwerking wordt vastgelegd in een 'vrijwilligersovereenkomst'. Vrijwilligers dienen, net als organisatieleden, een Verklaring Omtrent het Gedrag te overhandigen. De kosten hiervoor worden vergoed nadat u drie maanden vrijwillig actief bent.

  De eerste zes weken van uw vrijwilligerswerk zijn de proefperiode, bedoelt om kennis te maken en te kijken of het vrijwilligerswerk bij u past. Na deze zes weken is er een evaluatiegesprek en maken we vervolgafspraken.

  Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor plezierig vrijwilligerswerk,. Wij doen er alles aan om u te waarderen, informeren, faciliteren en te zorgen voor een goede afstemming. U heeft hierin als vrijwilliger zelf ook een belangrijke en actieve rol, want samenwerking onstaat in wisselwerking met elkaar.

  img: vrijwilliger worden


  Vrijwilligersfunctie:


  * verplicht veld