• Home
 • Nieuws
 • Zorg
 • Persoonlijk advies
 • Hulpmiddelen
 • Tarieven
 • Werken bij
 • Informatie
 • Vrijwilligers
 • Cliëntenraad
 • No Flash
  img: persoonlijke service en zorg waarbij u zich thuis voelt

  Klachten

  Bent u niet helemaal tevreden over onze zorg- en dienstverlening en wilt u een klacht indienen? Dan komen we graag met u in gesprek. Wij zien uw klacht als gratis advies om onze producten te verbeteren.
  Wij gaan er wel van uit dat u uw klacht in eerste instantie besproken hebt met de betreffende medewerker, uw contactverantwoordelijke en/of de locatiemanager.

  Bij wie kunt u terecht?

  (onafhankelijke interne) Klachtencoördinator

  marjan-van-exel

  Marjan van Exel
  Klachtencoördinator

  Onze klachtencoördinator treedt op als mediator en ondersteunt u bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. U kunt uw klacht als volgt kenbaar maken:
  per e-mail naar klachtencoördinator@raz.nl of per brief, af te geven bij de receptie van uw locatie.

  Onze klachtencoördinator zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en uw klacht vertrouwelijk behandelen.

  (onafhankelijke externe) Klachtenfunctionaris
  Mocht uw klacht hierna nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, kunt u uw klacht extern indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir:

  Per brief:
  Quasir klachtencommissie t.a.v. ambtelijk secretaris
  Postbus 1021, 7940 KA, Meppel

  Telefonisch:
  0561 - 6 18 711

  Per e-mail:
  ambtelijksecretaris@quasir.nl

  Geschillencommissie
  Wanneer de klacht onopgelost is gebleven na bemiddeling door beide functionarissen, is er sprake van een geschil. De klachtenfunctionaris zal u in dat geval wijzen hoe u het geschil kan voorleggen aan de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil, waarbij ECR/RAZ is aangesloten.

  Ons gehele klachtenreglement kunt u hier inzien.

  img: direct contact


  * verplicht veld