• Home
 • Nieuws
 • Zorg
 • Persoonlijk advies
 • Hulpmiddelen
 • Tarieven
 • Werken bij
 • Informatie
 • Vrijwilligers
 • Cliëntenraad
 • No Flash
  img: persoonlijke service en zorg waarbij u zich thuis voelt

  Het middel is geen maatregel

  RAZ doet onderzoek naar een integrale wijze van verzorgen en begeleiden van psychogeriatrische cliënten, hetgeen leidt tot minder medicatie en het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

  Zorgleefplan

  Per cliënt stelt een multidisciplinair team van medici, psychogerontologen, therapeuten en verzorgers een integraal zorgleefplan op. Hierin houdt het team rekening met de specifieke wensen en mogelijkheden van elke cliënt. Familie en vrienden krijgen instructies en ondersteuning voor een optimale omgang met de cliënt, aansluitend op het zorgleefplan.

  Subsidie

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ondersteunt het zorgproject onder de naam ‘Het middel is geen maatregel’ met een innovatiesubsidie. Het team van RAZ houdt de resultaten bij en toetst de bevindingen wetenschappelijk.

  Resultaat

  Inmiddels blijkt dat cliënten door de integrale aanpak rustiger worden, fundamenteel minder medicijnen nodig hebben en langer in een ‘open’ omgeving als een ECR kunnen blijven wonen dan elders.

  Lerend vermogen

  Een belangrijk uitgangspunt om bovenstaande resultaten te bereiken is het benutten van het lerend vermogen van mensen met dementie. Een veel gehoord probleem bij de omgang met mensen met dementie zijn lang bestaande gedragsvormen, die niet meer toepasselijk zijn of vervagen. Het is soms nodig dit gedrag te veranderen en nieuwe patronen aan te leren of juist te behouden. Uit recent onderzoek blijkt dat ook mensen met een (gevorderd) dementieel beeld dit kunnen aanleren. Dit gaat anders dan bij mensen zonder dementie. Door informatie hierover en het bieden van begeleiding kan de omgeving (mantelzorgers en hulpverleners) van een cliënt hierop inspelen en kan een cliënt bijvoorbeeld weer leren zelf een wandeling te maken, zonder te verdwalen.

  Doordat er bij de mantelzorger of hulpverlener een negatiever beeld bestaat over de kwaliteit van leven van de persoon met dementie, kan de neiging bestaan dat ze veel dingen gaan ‘invullen’ voor de mensen met dementie. Bijvoorbeeld: hij kan dat niet meer, hij wil dat niet meer, etc. Er zal daardoor steeds minder een beroep worden gedaan op zijn of haar vaardigheden, waardoor deze langzaam uitdoven. Dit proberen wij tegen te gaan en individueel te begeleiden.  

  mevrouw drs. I. van Dixhoorn (psychogerontoloog) is medeauteur van het Boek ‘(Op)nieuw geleerd, oud gedaan’. Over het lerend vermogen van mensen met dementie.

  Geheugencafé

  Tijdens het geheugencafé wisselen begeleiders, zorg- en serviceverleners ervaringen uit. Samen wordt er gepraat over het proces van ouder worden en de beperkingen die daarbij kunnen voorkomen zoals geheugenbeperkingen en verlieservaringen. Tijdens de bijeenkomst probeert de psychogerontoloog meer inzicht te geven in de ondersteuning van en omgang met o.a. mensen die geheugenproblemen hebben.

  De onderwerpen komen voort uit de dagelijkse problematiek. Het geheugencafé is een initiatief van mevrouw Van Dixhoorn (psychogerontoloog) en is toegankelijk voor iedereen. Voor meer informatie en de datum van de eerstvolgende bijeenkomst kunt u contact opnemen met RAZ via T (088) 328 03 28.

  Boek: Wie is er voor mij?

  In het boek Wie is er voor mij? Beschrijft mevrouw Van Dixhoorn hoe u psychogeriatrische en psychogerontologische problemen in een vroeg stadium kunt signaleren. Dit boek is een aanrader voor iedereen die thuis of op het werk met psychogeriatrische/ psychogerontologische problematiek te maken heeft.  

  Boek bestellen

  Boek wie is er voor mij?

   

   

   

  U kunt het boek Wie is er voor mij?
  voor € 17,50 (incl. verzending) bestellen
  bij RAZ via T (088) 328 03 28.