• Home
 • Nieuws
 • Zorg
 • Persoonlijk advies
 • Hulpmiddelen
 • Tarieven
 • Werken bij
 • Informatie
 • Vrijwilligers
 • Cliëntenraad
 • No Flash
  img: persoonlijke service en zorg waarbij u zich thuis voelt

  Dagbehandeling

  Dagbehandeling helpt als u of een familielid ondersteuning nodig heeft en toch zo goed mogelijk thuis wil blijven wonen. Een multidisciplinair team (MDT) maakt een individueel behandelplan.

  Multidisciplinair team

  Een MDT kan bestaan uit een specialist ouderengeneeskunde, een psychogerontoloog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker, een diëtiste en een activiteitenbegeleider.

  Behandelingen

  Bij dagbehandeling kunnen behandelaars uit het MDT betrokken worden bij het aanbrengen van structuur, leren omgaan met de beperkingen, omgaan met hulpmiddelen etc. Wij bieden onder andere geheugentrainingen, bewegingsactiviteiten en muziekactiviteiten. Vanuit de functie Behandeling wordt door behandelaars een therapeutisch plan opgezet. Doelstellingen van de dagbehandeling kunnen zijn:

  • herstel en/of verbetering van het lichamelijk en cognitief functioneren
  • revalidatie
  • multidisciplinaire behandelaanpak met inzet van o.a. verpleeghuisarts, maatschappelijk werk, fysiotherapeut en psycholoog
  • ontlasten van de partner/mantelzorg
  • ondersteunen van de thuissituatie
  • zo lang mogelijk huidige situatie stabiel houden of het voorkomen van verergering 

  Tijdens de dagbehandeling krijgt de cliënt, naar behoefte, activiteiten aangeboden die met het multidisciplinair team in een behandelplan zijn vastgelegd. De activiteitenbegeleiders stellen in overleg met het team de activiteiten vast die nodig zijn voor een goede behandeling van de cliënt en betrekken zo nodig de behandelaars hierbij.

  Hoe en waar?

  De dagactiviteiten in de ECR-locaties zijn zeven dagen per week open. De openingstijden verschillen per locatie. In principe gelden de volgende tijden:

  Locatie                                                                Plaats                                                     Tijden                                                          
  ECR BoldershofAmersfoort8.30-13.00 en van 14.00-19.00  
  ECR Domaine CaubergValkenburg a/d Geul8.30-19.00
  ECR De HorstHuis ter Heide8.30-19.00
  ECR Groot StokkertWapenveld8.30-16.30 (ma t/m vr)
  ECR De KeizershofUtrecht10.00-20.00
  ECR SibeliusOss10.30-12.00 en van 14.00-16.00
  ECR SparrenheuvelBosch en Duin8.00-20.00


  Hoe vaak en hoe lang een cliënt dagactiviteiten nodig heeft, kan sterk variëren. Cliënten mogen zelf ook aangeven wat hun wensen zijn. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de dagactiviteiten wordt vastgelegd in een persoonlijk zorgleefplan en regelmatig met u geëvalueerd.

  Indicatie, kosten en vervoer

  U kunt voor de dagactiviteiten een indicatie aanvragen. Afhankelijk van uw situatie is dit bij de gemeente (Wmo) of bij het CIZ (Wlz). Onze service-en zorgadviseur adviseert u bij de aanvraag, zodat de indicatie op uw persoonlijke situatie wordt afgestemd. Als is bepaald dat u in aanmerking komt voor dagactiviteiten worden de activiteiten voor u bekostigd. Wel betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Activiteiten waarvoor u geen indicatie heeft, moet u zelf betalen. Onze service-en zorgadviseur kan u hier nader over informeren. Een gespecialiseerd taxibedrijf verzorgt het vervoer van en naar huis. Dit bedrijf heeft speciale rolstoelbussen. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om zelf het vervoer te regelen.

  img: direct contact


  * verplicht veld