• Home
 • Nieuws
 • Zorg
 • Persoonlijk advies
 • Hulpmiddelen
 • Tarieven
 • Werken bij
 • Informatie
 • Vrijwilligers
 • Cliëntenraad
 • No Flash
  img: persoonlijke service en zorg waarbij u zich thuis voelt

  Dagbesteding

  RAZ maakt een onderscheid in dagactiviteiten en dagactiviteiten met behandeling. Zorgprofessionals en vrijwilligers geven u of uw familielid waar nodig hulp en ondersteuning aan huis. Daarbij worden zoveel mogelijk dezelfde medewerkers ingezet. De contactverantwoordelijke onderhoudt het contact met thuis, de huisarts, de wijkverpleging, de gezinsverzorging en andere betrokkenen.

  Dagactiviteiten geven structuur aan de dag en gaan een sociaal isolement tegen. Deze helpen u of uw familielid om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Het verlicht de taak van de eventuele mantelzorger(s). U kunt zowel individueel als met een groep deelnemen aan de activiteiten. 

  Thuisgevoel

  RAZ vindt het belangrijk om een dagindeling aan te bieden die past bij uw levenspatroon. Verzorgenden en vrijwilligers begeleiden de cliënten waar nodig. Hier proberen wij zoveel mogelijk dezelfde medewerkers voor in te zetten.

  Behandelingen

  U kunt ook gebruikmaken van dagactiviteiten met behandeling. Deze kunnen u of een familielid helpen als zij toch zo goed mogelijk thuis willen blijven wonen. Elke cliënt krijgt een individueel behandelplan dat het multidisciplinair team (MDT) samenstelt. Een MDT kan bestaan uit een specialist ouderengeneeskunde, een psychogerontoloog en een contactverantwoordelijke. Dit kan eventueel aangevuld worden met een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, diëtiste of activiteitenbegeleider.

  Tijdens de dagactiviteit met behandeling krijgt de cliënt, naar behoefte, (para)medische en/of psychogeriatrische behandelingen onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde of een psychogerontoloog. Bij de praktische uitvoering krijgt het MDT hulp van verzorgenden. De begeleiders van de activiteiten stellen het programma samen in nauw overleg met het team.

  CIZ-indicatie

  De dagbesteding in de ECR-locaties is zeven dagen per week te volgen. Hoe vaak en hoe lang een cliënt dagactiviteiten nodig heeft, varieert en wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Cliënten mogen zelf ook aangeven wat hun wensen zijn. Dit legt de zorgverlener vast in het zorgleefplan. Onze service- en zorgadviseur adviseert u bij de aanvraag, zodat de indicatie op uw persoonlijke situatie wordt afgestemd.

  Kosten en vervoer

  De AWBZ vergoedt de kosten van de dagactiviteiten en het vervoer. Daarvoor moet u wel een geldige CIZ-indicatie hebben. Activiteiten waarvoor u geen indicatie heeft, moet u zelf betalen. Een gespecialiseerd taxibedrijf verzorgt in opdracht van RAZ het vervoer van en naar huis. Dit bedrijf heeft speciale rolstoelbussen. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om zelf het vervoer te regelen.

  Locaties met dagbesteding

  In deze locaties kunt u gebruik maken van dagactiviteiten of dagbehandeling:

  img: direct contact


  * verplicht veld