• Home
 • Nieuws
 • Zorg
 • Persoonlijk advies
 • Hulpmiddelen
 • Tarieven
 • Werken bij
 • Informatie
 • Vrijwilligers
 • Cliëntenraad
 • No Flash
  img: persoonlijke service en zorg waarbij u zich thuis voelt

  Palliatieve zorg

  Palliatieve terminale zorg is de verzorging en verpleging van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in de laatste levensfase verkeren. Familie en naasten van de cliënt krijgen als zij dit wensen begeleiding. De zorg is er in de eerste plaats op gericht om de pijn te verzachten en de algehele toestand te verlichten. Maar het houdt meer in dan alleen pijn- en symptoombestrijding.

  Palliatieve zorg omvat:

  • Lichamelijke verzorging
   Het accent ligt op het bevorderen van comfort en op pijnbestrijding.
  • Psychologische zorg
   Indien gewenst bieden we psychologische begeleiding en/of ondersteuning.
  • Omgevingszorg (of sociale aspecten)
   Ook aan uw eventuele partner en/of familie kunnen we begeleiding en ondersteuning bieden. 
  • Existentiële zorg
   Er zijn diverse mogelijkheden voor zingeving en/of spirituele vraagstukken.

  Binnen de locaties van ECR bieden professionele verpleegkundigen 24 uur per dag zorg. Zij krijgen ondersteuning van een Multi Disciplinair Team (MDT), maar ook van een team van vrijwilligers. In de ECR-locaties proberen we zoveel mogelijk de thuissituatie te benaderen.

  img: direct contact


  * verplicht veld